Đi học nhưng mà là học đụ
Hai cô con gái ngoan của bố
Mẹ thương con nhiều lắm